Bilder fra Jernverksbyen Mo i Rana.

Byen rundt Jernverket

I forbindelse med utgivelsen av boka “Vi laga stålet”, som ble utgitt i anledning Jernverksklubbens 50-årsjubileum i 2005, så gikk bokkomitéen sammen med et tredvetalls gamle jernverksarbeidere igjennom ca 5.600 fotografier som var relatert til Norsk Jernverk.
Bildene tilhører Rana Museum, og takket være meget stor velvilje fra Helgeland Museum, avdeling Rana, ved bestyrer Tormod Steen og konservator Thor Helge Eidsaune, så har jeg fått tillatelse til å publisere de aller, aller fleste bildene via “Origo.no”.

Jeg har etter beste evne prøvd å sortere bildene ut ifra hvilken interesse jeg tror de kan ha for folk som aldri har arbeidet på verket.

Jeg vil i første omgang legge ut endel bilder fra anleggstida i perioden 1947 til 1955, og vise hvordan det så ut på jernverkstomta og i områdene rundt Mo i Rana i det første tiåret etter at det ble vedtatt at jernverket skulle legges hit.
Jeg vil også vise hvordan selve byen og drabantbyene Selfors, Gruben, Ytteren, Båsmoen og Åga (Andfiskå) utviklet seg fra slutten av 40-tallet og fram til slutten av 80-tallet.
Det er selvfølgelig svært mange bilder som er tatt etter at produksjonen kom igang i 1955, og jeg vil legge ut endel av disse.
Maskinparken til verket er sikkert et ganske interessant kapittel, og da spesielt når man tar med de gigantiske maskinene som var i virksomhet ved Rana Gruber på Storforshei.
Opp igjennom årene har det vært mye celebert besøk inne på verket, og jeg vil legge ut endel bilder av både kongelige, statsministere og andre celebriteter.
Jeg vil også vise bilder som viser at arbeidet inne på verket kunne være et blodslit og på grensen til et helvete, og som motbeviser ryktene om at jernverksarbeiderne ikke gjorde annet enn å sove på arbeid!

Jeg ønsker svært gjerne innspill fra dere, og håper at jeg får korreksjoner i tilfelle jeg har oppgitt feil årstall eller rett og slett har gått meg helt vill i geografien.

Lykke til!

OBS! Ved å gi et ekstra klikk på hvert enkelt bilde, så får du det i enda større format!

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket — Skansen, antagelig i skiftbyttet. Nokså kaotisk ved busstoppet omtrent midt i bildet, der fullstappede busser slapp av jernverksarbeiderne.

Byen rundt Jernverket — Bebyggelsen i området rundt Blåbærveien, der dagens E-6 har traséen sin.

Idrett, kunst og kultur — Her er det kombinertløper Arne Larsen fra Heggedal som smører langrennsskiene, da Skikarusellen (med storparten av verdenseliten) gjestet Mo i 1967.

Idrett, kunst og kultur — Elever utenfor daværende Mo kommunale høyere allmennskole (seinere Rana kommunale høgre allmennskole/Rana Gymnas/Moheia videregående skole/Polarsirkelen Videregående….).
Bildet er sannsynligvis tatt rundt 1960.

Byen rundt Jernverket

Idrett, kunst og kultur — Her har en av verkets ansatte laget ei krokodille av diverse skrapjern!

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967 gikk av stabelen på Nergruben. Sinterverket oppå bakken i bakgrunnen.

Idrett, kunst og kultur — Mange ranværinger var møtt opp ved Meyergården for å se isblokka vel avgårde til Afrika.

Idrett, kunst og kultur — Her er det Magnar Lundemo (31) som snart blir tatt igjen av Gjermund Eggen.

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket

Idrett, kunst og kultur — En av deltakerne i Skikarusellen på Mo i 1967, Magnar Lundemo.

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967.

Idrett, kunst og kultur — Her blir direktør Per Blidensol intervjuet av noen skoleelever fra Mo.

Idrett, kunst og kultur — Her er det konsert (med NRK tilstede) i verkstedhallen til mekanisk avdeling.

Idrett, kunst og kultur — Unge, håpefulle Rana Blad-selgere på Skansen, for å praie jernverksarbeidere på tur til eller fra arbeid.

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967. Mannen forrest ligner på Eero Mäntiranta.

Anleggsperioden — Dette er et oversiktsbilde over jernverkstomta i 1947.

Anleggsperioden — Bare rør, alt isammen!
Her er endel av de uante mengder med kloakkrør og rørene til kabelsjaktene som ble gravd ned inne på verksområdet.

Anleggsperioden

Byen rundt Jernverket — Her ser vi Stjerneblokkene til høyre, der skiftarbeiderne og resten av “sluskene” bodde.
Til venstre ser vi rekkehusene der formennene og andre lavere funksjonærer bodde.
Til og med i AP’s industrielle “utstillingsvindu” klarte man å lage et klart skille mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker!

Naturparadiset Rana — Her har tre av verkets ansatte (pluss fotografen) vært på fisketur ved ett av den mange fantastiske vannene som ligger rundt Jernverksbyen.

Naturparadiset Rana — Dette bildet er tatt på toppen av Bustneslia, og utover mot Straumen.

Mannen midt i bildet ligner svært på den legendariske ingeniør Gano Sørensen, som var verkets første vernesjef, og som både privat og på arbeid alltid gikk rundt i ridebukser og vernestøvler.

Naturparadiset Rana — Dette bildet er tatt ved ett av vannene som ble oppdemt på 50-tallet, for å få kraft til Jernverket og Ranas befolkning.

Anleggsperioden — Dette er ikke en flyplass!
Det er anleggsveien over jernverkstomta på slutten av 40-tallet.

Celebert besøk — Verkets direktør viser fram modellen av Mo til Werna og Einar Gerhardsen pluss Randi og Trygve Bratteli.

Idrett, kunst og kultur — Bedriftsidretten er ikke hva den engang var. En av disse bolde 60-metersløpere sprang til og med i kvitskjorte og slips!

Celebert besøk — Her er det Torbjørn Egner og hans barn som er innom Laboratoriet.

Anleggsperioden — Lastebilene den gang var ikke som nå!
Her er det graving i Svabo.

Anleggsperioden — Nede i høyre billedhjørne ble Råjernverket bygget, mens Valseverket ble liggende omlag midt på venstre billedside.

Naturpardiset Rana — Bildet er tatt ett eller annet sted i Ranfjorden.

Jernverkskaia — “Ingerbåtene”, som vi kalte dem, fraktet i mange år kull fra Svalbard til Mo.

Anleggsperioden — Stålverket i bakgrunnen. Bare taket er såvidt kommet på Valseverket, som da det var ferdig, hadde Nord-Europas største takflate. Valseverket er (og var) ca 600 meter langt fra vest-enden av Stripperhallen til øst-enden av Grovverksadjustasjen! Fra nord-sida av Finvalseverket til sør-sida av Grovverksadjustasjen, altså Valseverket på tvers, var det ca 150 meter!

Anleggsperioden — Her er en av de gode, gamle gravemaskinene som ble brukt på slutten av 40-tallet.

Anleggsperioden — Det var voldsomme mengder med grantrær som måtte felles før selve anleggsarbeidet kunne starte.

Jernverkskaia — Travel aktivitet for “vinsjan på kaia”.

Celebert besøk — Kong Olav på besøk.

Naturparadiset Rana — Dette bildet er fra badestranda på Hauknes, ca 7-8 km sør for Mo. Bildet er antakelig tatt først på 60-tallet.

Anleggsperioden — Slik så det ut i 1947, oppå platået der jernverket ligger idag!

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967.

Byen rundt Jernverket — Dette er sannsynligvis ei av de gamle tyskerbrakkene som ble brukt til boliger både for jernverksarbeidere og andre nyinnflyttede ranværinger.
Er dette fra Toraneset….?

Idrett, kunst og kultur — Her er fra “Barnas Dag” på Skansen, sannsynligvis rundt 1960.

Byen rundt Jernverket — Her er den nederste blokka i kvartal 48 nesten ferdig.

Idrett kunst og kultur — Her er lastebilen som fraktet den store isblokka fra Svartisen og helt ned til Afrika rundt 1960.

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket — Skansen, antagelig på begynnelsen av 60-tallet.
Det må vel være lov til å si at trafikkbildet virker noe kaotisk!

Byen rundt Jernverket — Her er bondegården til Bonsak Bech på Nergruben. Bildet er antagelig tatt på midten eller slutten av 50-tallet.

Familien Bech gjorde rundt 1960 dette området til en meget populær og veldrevet campingplass, Revelen Camping.

Byen rundt Jernverket — Den gode, gamle jernbanestasjonen på Mo, som avgikk “ved døden” engang på 70-tallet.

Byen rundt Jernverket — Selfors, på midten av 50-tallet (antagelig 1954).

Byen rundt Jernverket

Ranfjorden — Helt fram til midten av 50-tallet var det ganske vanlig at isen lå metertykk ute på Ranfjorden.

Jernverkskaia — Det var anseelige dimensjoner over kranene på kaia.

Celebert besøk — Her er verdenseliten på skøyter på besøk, antakelig på slutten av 50-tallet eller begynnelsen av 60-tallet. Jeg mener bestemt at det er Roald Aas som står i midten, med strikket genser, og tror at det er Nils Aaness som står som nr 3 fra venstre. Er litt usikker, men tror at det er Alv Gjestvang som står imellom dem.

Naturparadiset Rana — De som arbeidet på Jernverkskaia, hadde ingen særlig grunn til å klage på utsikten fra sin arbeidsplass!

Celebert besøk — En av de russiske løperne t.v., og jeg tror at det er Villy Haugen som sitter til høyre i bildet. Haugen fikk sølv på 1.500 meter under OL i Innsbruck i 1964.

Anleggsperioden — Her er Stålverket såvidt kommet under tak, litt til høyre for midten av bildet. Midt i bildet mekanisk verksted og lokstallen. Hovedlageret i bakgrunnen.

Naturparadiset Rana — Denne fossen, Reinforsen (?), skaffet strøm til DIOC allered tidlig på 1900-tallet.

Byen rundt Jernverket — Kvartal 48 og Furuholmengården, antagelig på slutten av 50-tallet.

Byen rundt Jernverket — Her er blokkene i Ormenget Borettslag på Selfors under bygging, på begynnelsen av 60-tallet. Dette er det største borettslaget i Rana, med sine 234 leiligheter.

Byen rundt Jernverket — Det hastet tydeligvis å komme seg inn i leilighetene på Selfors, for gardinene er allerede kommet i vinduene, til tross for at bygningene er bare halvferdige!

Byen rundt Jernverket — Her er det ett eller annet slags opptog på Skansen, antagelig påbegynnelsen av 60-tallet.

Byen rundt Jernverket — Slik så blokkene i Ormenget ut før de fikk innsatt vinduer og klattet på litt “make-up”!

Byen rundt Jernverket — Her er det nye renseanlegget for å bli kvitt LD-røyken under montering.
Revelbrua helt i høyre billedkant.

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967, på Nergruben.

Byen rundt Jernverket — Her er noen av funksjonærboligene på St.Hanshaugen.

Byen rundt Jernverket — Langmoheia, med stjerneblokkene til venstre, og funksjonærboligene til høyre.

Byen rundt Jernverket — Gassentralen nærmest, med Blåbærveien i Bakgrunnen.

Byen rundt Jernverket — Her er muligens Ranas første asfalterte gate et faktum!

Byen rundt Jernverket — Her er firemannsboligene i Øvrebakken på Selfors.
Ferdig rundt 1955.

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket — Her er de såkalte “tyskerbryggene” i Skipper Nilsens gt. på Selfors. Ferdig rundt 1956/-57.
I sokkeletasjen på det nærmeste huset var den første Samvirkelagsbutikken på Selfors. Den huset etterpå “Lamøy-kiosken”.

Idrett, kunst og kultur — Draktene tilhører enten Råjernverkets BIL (grønn/kvit) eller mek.verksted (rød/kvit).

Byen rundt Jernverket — Sørlandsveien, mellom kv 48 og Furuholmengården.
Jernverkskaia vakkert i bakgrunnen….

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket — Vestre Selfors, antagelig på slutten av 50-tallet.

Byen rundt Jernverket — Rana Museum i sine helt unge dager.

Byen rundt Jernverket — Jernverkets administrasjonsbygg midt i bildet,

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket

Idrett, kunst og kultur — Her er pensjonerte jernverksarbeidere på busstur, med Per “Per Spellmann” Olsen som medbrakt musikant og humørspreder.

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket

Byen rundt Jernverket

Idrett, kunst og kultur — Kaffekoking på “naturmetoden” i slabshallen og blokkverket.

Idrett, kunst og kultur — En av løperne som gjestet Mo under Skikarusellen i 1967.

Byen rundt Jernverket — Her er endel av hybelhusene i Blåbærveien.
Det var ikke så helt enkelt å få nok søvn i disse hyblene, når 2-, 3-, og 4-skiftarbeidere på forskjellige skift bodde vegg i vegg, med bare en tynn “pappvegg” mellom seg og naboen!

Byen rundt Jernverket — I bakgrunnen ser vi blokkene på Stormyra, som var MOBO’s første prosjekt i Rana.
De flotte tomannsboligene i forgrunnen tilhører “naturligvis” ingeniørene på verket.

Byen rundt Jernverket

Idrett, kunst og kultur — Jernverket på Mo og jernverket i Luleå hadde i mange år idrettslige dyster (“landskamper”) mot hverandre. Her er volleyballspillerne i aksjon.

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967.

Ranfjorden — Verket hadde ansatt egne folk som sørget for å sage råk i isen, sånn at båtene kom inn til kaia. Her er kvilebua til de ansatte, og jeepen som ble brukt til å dra saga over isen.
Bildet er tatt midt ute på Ranfjorden!

Anleggsperioden — Her er gassklokka under bygging.

Naturparadiset Rana — Idyllisk sted, som dessverre måtte ofres under kraftutbygginga på 50-tallet.

Anleggsperioden — Hovedlageret midt i bildet.

Celebert besøk — Her er kong Olav på besøk på verket, antakelig rundt 1960.

Celebert besøk — Her er statsminister Gerhardsen med frue på vei ut av vestre port i Finvalseverket, sammen med verkets direktør.

Celebert besøk — Det fantastiske, norske skøytelandslaget fra 1963.
F.v. Per Ivar Moe, Alv Gjestvang, Fred Anton Maier og Magne Thomassen.

Celebert besøk. — Her er Hjalmar “Hjallis” Andersen på besøk, antakelig på slutten av 50-tallet.

Jernverkskaia — Dette er en av båtene som gikk fast på Mo, og som fraktet ferdige stålprodukter fra verket og ut i den store verden.

Jernverkskaia — Her er den første saga som ble brukt til å sage råk i isen. Sleden som saga var montert oppå, ble trukket etter jeepen som er avbildet ovenfor.

Jernverkskaia — Her foregår det mudring og pæling i kaiområdet.

Anleggsperioden — Det var anseelige dimensjoner på rørene som ble til kabelsjakter.

Anleggsperioden — Til høyre i bildet er man såvidt begynt utgravinga av det som skulle bli Råjernverket.

Idrett, kunst og kultur — Skikarusellen 1967. Tror det er Eero Mäntiranta fra Finland.

Byen rundt Jernverket — Ytteren, antagelig rundt 1960.
Tilsynelatende ca 500 meter vest for Ytterenkirka….

Celebert besøk — I forbindelse med den årlige Skøytekarusellen på Moheia var det vanlig at hele verdenseliten på skøyter stakk innom verket, der de fikk både omvisning og mat.

Bildet er nesten helt sikkert fra 1963, da tidligere jernverksansatt Nils Aaness ble Europamester, foran tre andre nordmenn. Nils Aaness midt i bildet. Jeg tror at det er Per-Willy Guttormsen som sitter ved hans side, t.h. på bildet.

Celebert besøk — Til lunsj med to blad Gerhardsen og to blad Bratteli.

Celebert besøk — Til lunsj med Bratteli og Werna.

Celebert besøk — Daværende kronprinspar Sonja og Harald på besøk i Blokkverket, antakelig først på 70-tallet.
Per Storholm er “instruktør”.

Naturparadiset Rana — Dette bildet er tatt fra Stenneset, ca halvannen mil nord-vest for Mo, mot Nesna.

Bildet er tatt først på 60-tallet, i forbindelse med opptakene til Jernverksfilmen.

Naturparadiset Rana — Det var litt andre krav til hyttestørrelse på 50-tallet og idag.
Denne hytta stod høyst sannsynlig ved ett av de flotte fiskevannene som på 50- eller 60-tallet måtte ofres for at Jernverket og Ranas befolkning skulle få elektrisk kraft.

Anleggsperioden — Graving av tomta til Råjernverket.

Anleggsperioden — Montørene som satte opp verket, hadde sannelig ikke mye høydeskrekk! Sikkerhetstau og hjelm var ukjente hjelpemidler den gang, og Arbeidstilsynet var ikke engang påtenkt den gang.
Dette bildet er tatt i Valseverket.

Anleggsperioden — Her begynner Valseverket såvidt å synes.

Jernverkskaia — Dette bildet er tatt fra kaiområdet og oppover mot selve Jernverket.

Jernverkskaia — Dette er den provisoriske kaia som ble brukt før den ordinære Jernverkskaia ble ferdig.

Anleggsperioden — Tomta til Råjernverket midt i bildet.

Celebert besøk — Sonja følger interessert med i arbeidet til Vivi Langmo.

Vist 5241 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Kjempeflott Ronal! Dette står det virkelig respekt av! Gleder meg til å få se flere bilder fra deg!

Kjempefint Ronald…

Tusen takk for positive tilbakemeldinger!

Dette var jo makalause bilder Ronal ! Litt synd at det ikke er kommentarfelt etter hvert bilde. Synes forresten jeg ser en Solås på et av bildene. Stemmer det?

Jeg har sjøl ikke oppdaget at en Solås er med på noen av bildene, så dette lyder svært interessant, Hans!
Hvilket bilde tenker du på?

Naturparadiset Rana (med båt og fisker)

Dessverre, Hans.
Han i midten på dette bildet tror jeg bestemt er John Fjelldahl, som vel var i regnskapsavdelinga på verket.
Jeg tror at han som er til høyre på bildet er Finn Berntsen, men jeg er ikke sikker.
Dette er iallfall karer som er/var bortimot 15 år eldre enn meg, så da dette bildet ble tatt, var jeg knapt begynt på folkeskola.

Virkelig flott dette, liker at ting blir tatt vare på nå som pc har tatt over for jern!

Dette var interessant!

Dette var bilder som Ronal la ut i sonen Mo i Rana i fjor,som dere ser. Det var lagt inn som visning for kun medlemmer. Med Ronalds tillatelse har jeg forandret innlegget/bildene til visning for alle.

Så artig Ronald. Jeg bor i tyskerbryggen i Skippernilsensgt, og det e trivelig å få sjå det som det var når de var nybygd.
Mange artige bilder.

Annonse

Nye bilder